Bầu kẹp thuỷ lực

Giá: Liên hệ

Ưng dụng trong gia công khuôn tự động,phay khoan với độ chính xác cao

Độ nhám bề mặt tốt khi giảm rung động

Khoảng kẹp: D3-D32

Danh mục: