Mỡ bôi trơn Lube

Giá: Liên hệ

MSP: Theo bảng dưới

Model Mã code Dung tích
LHL-X100-2 249139 200ml
LHL-X100-4 249136 400ml
LHL-X100-7 249137 700ml